Trafik İşaretleri ve Levhaları Ne Anlama Geliyor?

koalay_trafik_isaretleri
trafik işaretleri

Günümüzde karşılaşılan kazaların çoğunluğu sürücülerin ve yayaların yanlış davranışlarından, dikkatsizliğinden ve trafik kurallarına uymamalarından dolayı meydana gelebiliyor. Bu nedenle trafik kazalarının oluşmasına sebep olabilen en önemli etkenin insan olduğu söylenebilir.

Trafiği daha düzenli hale getirmek için kullanılan ve trafik kazalarını en aza indirmek açısından uyulması önem taşıyan trafik işaretleri sürücüleri ve yayaları oluşabilecek kazalardan korumayı amaçlar. Hem sürücülerin hem de yayaların trafikte ve yolda nasıl davranacaklarını gösteren ve tehlikeli durumlara karşı uyarmak amacıyla kullanılan trafik işaretlerine uymaları oluşabilecek kazaları ve istenmeyen durumlara maruz kalmayı önleyebilir.

Günümüzde geçerli olan trafik levhaları ve işaretleri Tehlike Uyarı İşaretleri, Trafik Tanzim İşaretleri, Bilgi İşaretleri, Durma ve Parketme İşaretleri, Yatay İşaretleme ve Yeni Standart Trafik İşaretleri olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.

Tehlike Uyarı İşaretleri

Tehlike uyarı işaretleri, sürüş esnasında karşılaşabilecek yol veya çevre etkenlerine bağlı olarak gelişebilecek tehlikelere karşı güvende kalmayı ve korunmayı sağlar. Elli iki farklı levha ve işaretten oluşan bu işaretler, karayolu ve çevresindeki tehlikeler hakkında sürücülere önceden haber vererek onları uyarmayı amaçlar.

Trafik Tanzim İşaretleri

Karayolunu kullananlara getirilmiş olan yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri bildiren levhalardır. Trafiği düzenleyip, yol güvenliğinin sağlanması amacıyla sürücü ve yayalar için trafik kısıtlamaları ve yasaklar içeren işaretler trafik tanzim işaretleri olarak adlandırılır.

Trafik Bilgi İşaretleri

Trafik bilgi işaretleri, sürücülere kolaylık sağlamak için kullandıkları yol ve çevresi hakkında bilgi vermek ve onları yönlendirmek için kullanılan işaretlerdir.

Durma, Park Etme İşaretleri

Araçla nerelerde park edilmez ya da edilebilir bilgisini sürücüye bildiren, sürücülerin park etme ve duraklama yaparken uyması gereken kuralları ve yasakları gösteren, işaretlerdir.

Yatay İşaretleme

Hem trafiğin düzenlenebilmesi hem de bazı yasaklama ve kısıtlamaların belirtilmesi için yatay işaretleme işaretleri kullanılır. Araç kullananlara rehberlik etmesi amacıyla yol üzerine çizilen çizgiler, oklar, yazı ve sembollerden oluşan işaretlerdir.

Yeni Standart Trafik İşaretleri

Bu işaretler, gündelik hayatta duyulan ihtiyaç nedeniyle hazırlanan yeni trafik işaretlerini kapsamaktadır.

Yeni standart trafik işaretleri nelerdir?

 • Trafik sıkışıklığı
 • Tramvay hattı ile oluşan kavşak
 • Okul bölgesi azami hız sınırı
 • Yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılabilen yol
 • Yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılabilen yolun sonu
 • Yayalar ve bisikletliler için ayrı ayrı kullanılabilen yol
 • Yayalar ve bisikletliler için ayrı ayrı kullanılabilen yolun sonu
 • Girişi olmayan yol kavşağı
 • Kavşak içi yön levhası (Metro)
 • İleri tek yönlü yol
 • Rampalı yaya üst geçiti
 • İki yönlü trafik
 • Yaya öncelikli yol
 • Yaya öncelikli yolun sonu
 • İstasyon
 • Tramvay durağı
 • Sanayi bölgesi
 • Trafik elektronik denetleme
 • Kapalı park yeri
 • Park yeri (Metrodan yararlanacaklar için)
 • Park yeri (Tramvaydan yararlanacaklar için)
 • Ağaç engeli
 • Araç çekilir
 • İki yönlü trafik
 • Askeri araç çıkabilir
 • Yüksek gerilim hattı

Otomobil dünyasındaki gelişmeler, trafik kuralları hakkında bilgiler, araç bakımı konusunda tavsiyeler gibi bir çok faydalı bilgiye Koalay Blog adresinden ulaşabilirsiniz.