Groupama Trafik ve Kasko Sigortası Koalay.com’da

Trafik sigortası aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Kasko sigortası ise, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, trafik sigortası yanı sıra kasko sigortası yaptırılması gerekmekte.

Son yıllarda sigorta sektörünün büyük ölçüde zarara uğraması trafik sigortası fiyatları artışında önemli bir etken idi.  Artan trafik sigortası fiyatlarına çözüm bulmak için geçtiğimiz Nisan ayında kabul edilen torba kanun ile kusurlu sürücüler ve sigorta şirketlerinin ödemekle yükümlü oldukları tazminatlar konusunda uygulamalar değişti.

2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97’nci maddesinde yapılan değişiklikle sigortalının doğrudan doğruya talep ve dava hakkı düzenlenmiş oldu. Tazminat talebinde bulunacak mağdurların dava açmadan önce sigorta şirketine yazılı başvuru yapması şartı geldi. Sigorta şirketi 5 gün içerisinde bir yanıt vermez veya karşılıklı anlaşma sağlanamazsa, mağdurlar dava açma veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurma hakkına sahip oldu.

Diğer bir değişiklik ise kusurlu sürücülerin ailelerine verilen tazminatla ile ilgili. Kanuna eklenen “Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri”, “İlgililerin sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri” ve “Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler” ifadelerle birlikte yüzde100 kusurlu olup hayatını kaybeden kişinin ailesine tazminat ödeme yapılması uygulamasının sona erdirdi.

Ayıca “Kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağı veya bilirkişi raporu” uygulaması da kaldırıldı. Bu uygulama yerine “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarıyla Belirlenen Belgeler” uygulaması getirildi. Bu sayede kaza tespit tutanağı hazırlanmasının ardından sigortacının 8 iş günü içinde ödeme yapması yükümlülüğü esnetilmiş oldu.

Trafik sigortası fiyatları her ne kadar artmış olsa da, biraz araştırma yaparak en uygun fiyatlı trafik sigortasını bulmak ve yaptırmak mümkün. Farklı sigorta şirketlerinin internet sitelerini tek tek ziyaret edip, acentelerinden bilgi alabilirsiniz fakat bu durum oldukça zaman istiyor. Bu işi daha pratik bir şekilde yapabilmek ve trafik sigortası hesaplama işlemleri ile uğraşmamak için farklı sigorta şirketlerinin tekliflerini bir arada sunabilen Koalay’ın internet sitesini ziyaret edebilir, sunduğu hesaplı trafik sigortası seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

Koalay.com son teknoloji güvenlik sistemleriyle çalıştığı için oldukça güvenlidir. Kişisel bilgilerinizi ve aracınızın bilgilerini girip kısa sürede aracınız için uygun teklif alabilirsiniz. Sitenin size sunduğu teklifleri karşılaştırarak bütçenize en uygun sigorta poliçesini kredi kartı bilgilerinizi girerek sadece üç dakikada satın alabilmeniz oldukça kolay. Koalay.com ile birkaç adımda Groupama Sigorta kasko poliçesi yaptırabilir, poliçenizi online bastırabilirsiniz.